Vart leder ert förändringsarbete?

"Aliquam" betyder anpassning och förändring. Och för oss är förändringsarbetet viktigt – om man inget förändrar så halkar man efter. Vi skapar bland annat anpassningar till arbetsordersystemet Mobigo.

Vi ser alltför ofta felaktigt påtvingade arbetssätt på grund av begränsningar i systemen och/eller för lite kunskap om systemens möjligheter. Sådana arbetssätt leder alltid till felaktiga och långsamma beslutsprocesser och ineffektiva kommunikationsvägar. Konsekvensen blir en osäkerhet hos personalen som ska arbeta med systemen (med missnöjdhet och stor personalomsättning), men det leder också till att felaktiga beslut tas med stora kostnader som följd.

Istället ska systemen anpassas till att stödja det arbetssätt/processer man har eller önskar att få. Kan inte systemet klara detta enkla krav så ska det ersättas. Ibland är dock processerna otydliga eller spretiga, och måste då förtydligas/förenklas innan man påbörjar inhandling av nya system.

Aliquam Consulting AB har lång erfarenhet av förändringsarbeten och kan hjälpa er med allt från att definiera krav till färdig implementering av systemet. Kontakta oss gärna för att se vad vi kan göra för er.

Arbetsordersystem

Med måttot “allting går att lösa” hjälper vi er att anpassa Mobigo efter era behov. Här utför vi allt från enkla filter till avancerade integrationer mot ert affärssystem.

System -

förändring

Genom vår långa erfarenhet av systemdesign, konfiguration och anpassning av olika kund-stöd-system kan vi underlätta för er vid införande/driftsättning av ert system. Våra duktiga medarbetare kan utföra de anpassningar som behövs i systemet, och kan även genomföra utbilningar av personal

Vi kan också hjälpa er med integration och kommunikation mellan system, till exempel import/export av data. Vi har erfarenhet med många typer av lösningar till exempel xml och api.

Så är ni på väg att införa eller förändra era kund-stöd-system – tveka inte att kontakta oss.

Changes, made simple.