Vi kan Mobigo!

Mobigo Mobile ett FSM-system

Är ni intresserade av Mobigo? Hör av er så bokar vi in en demo. 

 

Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa er med alla former av anpassningar för arbetsordersystemet Mobigo , till exempel:

  • Uppgraderingar
  • Installationer
  • Utbildningar
  • Verktyg
  • Rapporter
  • Integrationer
  • Externa portallösningar
  • Statistik

Är ni i planeringsstadiet och behöver få Mobigo anpassat efter era behov, eller ska ni lansera Mobigo för era användare. Kontakta oss då gärna så kan vi hjälpa till.

När ni växer

När er organisation växer kan det behövas fler användarlicenser till Mobigo. Ni kan beställa dessa genom oss. Det finns i huvudsak 3 olika varianter av användarlicenser. 

– PRO : en fullvärdig användare som kan logga in på både Mobigo Desktop och Mobigo Mobile

– Desktop : kan logga in på Mobigo Desktop men ej på Mobigo Mobile

– Passiva : kan inte logga in men kan stå som utförare på uppdrag.

Licenser till moduler så som Checklistor, avtal, projekt kan också beställas genom oss. 

Färdiga funktioner

Det finns många fördelar med att använda färdigutvecklade funktioner – de kan levereras snabbt, till lägre kostnad och med färre buggar. Vårt Mobigo-funktionsbibliotek består av en mängd nyttiga och vältestade anpassningar, till exempel automatisk databasbackup, arkivering av dokument och utskick av mail eller SMS.

Funktionsbiblioteket uppdateras ständigt, så besök gärna denna sidan regelbundet för att få senaste nyheterna.

Kommunicera med Mobigo

Vi har nu ännu bättre stöd för att kommunicera med Mobigo från en Website eller andra program. Vi har tex byggt en webbportal där kunders kunder kan logga in och utföra egenkontroller. Informationen sparas sedan på objekten i Mobigo. Men det är bara ett av många sätt man kan koppla samman Mobigo med omvärlden.


Objekt på ritning eller karta

Vi har byggt en funktion i Mobigo för att placera ut och visa era serviceobjekt på en planritning eller karta för en bättre överblick av era serviceobjekt. - Markera ett eller flera objekt och se exakt var de finns. - Man kan placera ut objekten på ritningen - Olika typer av objekt får olika ikoner.


Långa väntetider?

Flera kunder upplever att det tar för lång tid att söka fram rätt uppdrag. Vi har skapat en ny flik ”FastTask” som gör sökningar väldigt snabbt samt söker i samtliga extrafält på uppdragen.

Grafer

Med bra grafer är det lättare att få en snabb uppfattning om statusen. Vi har byggt många olika rapporter och Dashboard Pluginer med grafer och tabeller för tidsuppföljning, ekonomisk uppföljning etc.


Leverantörsfakturor in i Mobigo

Ofta vill man få in leverantörernas fakturor in i Mobigo. Vi har byggt integration mot flera olika ERP system för att hämta leverantörsfakturan från olika ERP-system tex Fortnox, och lägga den som PDF på uppdraget samt med möjlighet att skapa upp materialrader från dessa.

Ruttplanering

Vi har byggt ett hjälpmedel för ruttplanering. Ni anger en plats där ett uppdrag ska utföras samt estimerad tid och sök efter luckor i kalendern. Ni kan då se vilka tekniker som har luckor som passar för uppdraget, samt avståndet mellan de nya uppdraget och de redan planerade uppdragen. Man kan även markera uppdrag i kalendern och hitta andra planerade uppdrag i närområdet för att på så sätt effektivisera era teknikers rutter.

Uppdragsmallar i kalender

För att förbättra hanteringen av återkommande uppdrag via avtal, har vi skapat en funktion i kalendern som kan visa uppdragsmallarna/kommande uppdrag i kalendern. Uppdragen kan flyttas i kalendern för att ändra datumet på när nästa uppdrag ska genereras. Estimerad tid kan även ändras genom att dra objektets kanter. Det finns även en widget på höger sida som visar kommande uppdrag från uppdragsmallar. Dessa kan dras ut i kalendern för att planera om dem. Man kan även välja ett objekt, då visas avståndet till andra uppdragsmallars objekt i samma lista. Därmed enklare planering av uppdrag.

SCB index

Vi har byggt en koppling till SCB för att koppla index till artiklar och tidtyper. Man väljer vilka index man vill koppla och så får man indexuppdatering varje månad.

Avtal och avtalsmallar

I Mobigo är det inte helt enkelt att få en överblick över avtalsmallarna. För att råda bot på detta har vi byggt en utökning som visar avtalsmallarna för valda avtal. Denna funktion har vi byggt ut med möjlighet att se alla checklistor, att ta bort och lägga in checklistor på markerade mallar. Man kan även sätta utförare på markerade uppdragsmallar.

Dynamisk Checklista

Funktion som gör det möjligt att i samma checklista samla kontrollpunkter som ha olika intervall. Man kan tex ha kontrollpunkter för snöröjning varannan vecka december till mars i samma checklista om gräsklippning Maj till september varje vecka och kontrollpunkterna dyker upp på rätt tidpunkt.

Fånga alla Leads

Funktion som gör det möjligt att i samma checklista samla kontrollpunkter som ha olika intervall. Man kan tex ha kontrollpunkter för snöröjning varannan vecka december till mars i samma checklista om gräsklippning Maj till september varje vecka och kontrollpunkterna dyker upp på rätt tidpunkt.

Statistik - tider

Många kunder vill veta hur tiderna fördelas över tidtyper, debiteringsgrad etc. Vi har gjort en användbar rapport för det.

FORTNOX INTEGRATION

Vi har byggt en egen integration mot Fortnox som innehåller en del funktioner som inte finns i Erismas standardintegration. Tex kan servicerapporten bifogas.

Kundundersökning

Funktion för att skicka ut en undersökning efter tex slutförda uppdrag för att få veta vad kunderna tycker. I Mobigo kan man se resultatet i övergripande och detaljnivå.

Papperskorg

Om man en gång råkat slänga ett uppdrag i Mobigo som man jobbat på ett tag så önskar man att det fanns en papperskorg. Nu har vi utvecklat en sådan. Här samlas alla uppdrag, kunder m.m. som tas bort. Från papperskorgen kan man med en enkel knapptryckning få tillbaka det som man slängt.

Utökad Checklista

Med hjälp av vårt tillägg får checklistan utökad funktionalitet. Checklistan laddas automatiskt med aktuella serviceobjekt. Man kan skapa, ändra och arkivera serviceobjekt. Man kan ha gångordning om serviceobjekten skall hanteras i en viss ordning. Om checklistan blir väldigt stor delas den upp i lagom stora delar. Man kan knyta in så att material automatiskt tillförs uppdraget när checkpunkter utförs. Extrafält på serviceobjekten kopplas automatiskt till fält i checklistan.

Planeringsvy

I Mobigo V7 är det möjligt att dra och släppa utförare på ett uppdrag. Med vår planeringsvy får du även möjlighet att se uppdrag per användare och dag. Du ser då var det finns luckor och krockar, och du kan enkelt planera dina uppdrag.

MobigoPlan

Indexjustera priser

Verktyg för att räkna upp Normalpris och / eller priser i prislista.

BL-Fakturering Integration

En smidig automatisk integration mot BL-Fakturering som skapar fakturaunderlag från Mobigo samt synkar kunder och artiklar.

Tripletex intregration

En smidig automatisk integration mot Tripletex som skapar fakturaunderlag från Mobigo samt synkar kunder, artiklar och kontaktpersoner.

Loggning av händelser

Verktyg där man kan skapa olika typer av händelseloggning som sparas i historik/historiklogg på Mobigos olika objekt. Sparas även i systemloggen.

AQ {REST} API

Genom vårt egenutvecklade REST API kan ni snabbt få till integrationslösningar med ert affärssystem.

Skicka E-post/SMS

Vi har generiska och vältestade funktioner för att skicka e-post och SMS tex när ett uppdrag är utfört eller då ett uppdrag håller på att bli försenat.

Fullt i databasen ? - länka dokument

Börjar databasen bli full? Vi har ett verktyg som gör om dokumenten till länkar, och frigör därmed utrymme i databasen.

Automatisk databas backup

Funktion som tar nattlig backup-fil av Mobigos databas, komprimerar och lägger den i molnet. Man kan ställa in hur många dagar som ska sparas. Äldre filer tas bort automatiskt.

Arkivering av checklistor

Arkiverar din checklistor automatiskt till PDF dokument och gör dem tillgängliga i kundportalen.

Dynamiska dialogrutor

Finns det behov av speciella dialogrutor? Men detta verktyg kan få dialogerna precis som man vill ha dem.

Urvalsfrågor

Vi har en stor mängd standardiserade urvalsfrågor både för Desktop och Mobile. Kontakta oss för att få veta mer.

Rapportverktyg

Skräddarsy egna rapporter genom AQ Rapport. Med hjälp av detta verktyg kan rapporternas utseende och innehåll anpassas på ett enkelt sätt.

Skicka interna meddelande automatiskt

Med hjälp av detta verktyg kan man skapa automatiska meddelandeutskick till både Mobile och Desktop från olika händelser i systemet. Till exempel kan man skicka meddelande till utförare när denna tilldelats ett uppdrag där man även inkluderar en direktlänk till uppdraget.

XML parser

Behöver ni läsa in xml data till Mobigo? Eller ska data exporteras i xml format? Då kan ni använda vår xml-parser

Flytta tider till Uppdrag

Verktyg där man kan markera en eller flera tider från Kalender, Uppdrag eller tidlistan och välja att flytta dem till ett uppdrag.

Byta ansvarig på uppdrag eller uppdragsmall

Verktyg för att byta ansvarig på markerade Uppdrag eller Avtal.

Byta utförare på uppdrag eller uppdragsmall

Verktyg för att byta utförare på markerade Uppdrag eller Avtal. I verktyget väljer du en eller flera utförare på uppdrag/uppdragsmall.