Nya möjligheter med AQ REST API

AQ RESTAPI är vårt egenutvecklade API för kommunikation med Mobigo. Det ger stora möjligheter att koppla samman era övriga system och låta dem kommunicera med Mobigo på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Genom denna typ av koppling så garanterar man att korrekt information är tillgänglig när den behövs. Till exempel kan det användas för att visa statistik, med kontinuerligt uppdaterade tabeller och diagram.

 

Vårt AQ RESTAPI används hos flera kunder i flera olika tillämpningar. API’et är enkelt att installera och att använda. Kontakta oss för att få veta mer.

Nya möjligheter med AQ REST API

AQ RESTAPI är vårt egenutvecklade API för kommunikation med Mobigo. Det ger stora möjligheter att koppla samman era övriga system och låta dem kommunicera med Mobigo på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Genom denna typ av koppling så garanterar man att korrekt information är tillgänglig när den behövs. Till exempel kan det användas för att visa statistik, med kontinuerligt uppdaterade tabeller och diagram.

 

Vårt AQ RESTAPI används hos flera kunder i flera olika tillämpningar. API’et är enkelt att installera och att använda. Kontakta oss för att få veta mer.

Exempel på lösningar

Det finns en stor mängd användningsområde, och egentligen är det endast fantasin som sätter gränser

Presentera Mobigo statistik på intranätet

Visa information från Mobigo på intranätet - till exempel ledtider, månadens uppdrag, kundstatistik. Detta kan presenteras med tabeller, diagram och grafer. Genom AQ RESTAPI hålls informationen ständigt uppdaterad.

Visa kunders information från senaste årens utförda servicebesök

Presentera information på ett tydligt sätt för kunderna där de kan se information och statistik från flera års servicebesök. Här kan man även låta kunderna beställa material och inboka kommande besök.

Sammankoppla Mobigo med andra system

Genom att koppla samman Mobigo med affärssystemet genom API så kan information om order, produkter, beställningar, kundinformation mm ständigt vara uppdaterat. Lagerhållningssystemet kan få information från Mobigo i samma ögonblick som artikeln läggs i ett uppdrag.